Tag Archives: 手錶小知識

【手錶小知識】 一分鐘學識錶帶種類!

大家都清楚手錶機芯會影響功能,而錶面設計影響視覺觀感,咁你又知唔知手錶錶帶除左可以令手錶更加美觀之外,對於佩戴 […]

WhatsApp WhatsApp 落單